ការលាងសម្អាត Fussbudgets-Hog!

ខ្ញុំ​ចូលចិត្ត​បែបនេះ។ វានឹងមិនផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នកឬអ្វីផ្សេងទៀតទេប៉ុន្តែវាជាការស្តាប់ដ៏ល្អ។ ខ្ញុំហ៊ានភ្នាល់ថាពួកគេមានភាពសប្បាយរីករាយជាច្រើន។